אפליקציית צפנים בתורה
חיפוש צפנים בתורה בשיטת דילוגי אותיות

בלבד Windows עבור מערכת הפעלה

לאחר התשלום האפליקציה תרד באופן אוטומטי לתיקיית ההורדות

Support@tsfanim.com - בכל בעיה ניתן לפנות ל

לחץ כאן Microsoft Store לרכישה באמצעות